Više znanja – više zdravlja

Više znanja - više zdravlja

U okviru projekta „Više znanja – više zdravlja“ 10.02.2020. godine za učenike osmog razreda OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ realizovana je radionica na temu „Uticaj psihoaktivnih supstanci na zdravlje“. 

Cilj radionice je prevencija narkomanije formiranjem jasnih stavova protiv upotrebe PAS, kao i razvijanjem protektivnih vještina (npr. odupiranje vršnjačkom pritisku, donošenje odgovornih odluka, razvoj kritičkog mišljenja).

Tokom radionice upoznali smo učenike sa faktorima rizika koji mlade dovode u opasnost od upotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i sa rezultatima naučnih istraživanja iz ove oblasti i načinima prevencije. Odgledali su 13 minutni film „Ruske kape“, nakon kojeg je uslijedila diskusija o razlozima zašto mladi počinju da uzimaju psihoaktivne supstance, razlikama između fizičke i psihičke zavisnosti og droge, fazama zavisnosti, fizičkim, psihičkim i socijalnim posljedicama konzumiranja droge. Navodili su razloge zbog kojih ne treba uzimati drogu i vježbali tehnike KAKO REĆI NE DROGAMA. Istraživanja pokazuju da djeca najčešce počinju da koriste drogu u uzrastu od 13 do 15 godina, dakle u školskom dobu koje se poklapa sa prelaskom iz osnovne u srednju školu. To je jedan od najranjivijih perioda života (prelazak iz puberteta u adolescenciju) koji je obilježen normalnim, razvojnim, ali i tzv. akcidentnim krizama, ne samo u životu mlade osobe nego i u životnom ciklusu njegove porodice. Put u svijet droge najcešce počinje nedozvoljenom upotrebom legalnih supstanci (duvan, alkohol, inhalanti), a nastavlja se upotrebom nezakonitih droga (marihuana je obično prva).