Odbrambeni (imunološki) sistem, zarazne bolesti i HIV/AIDS

Šezdeset učenika devetog razreda i trideset učenika osmog razreda OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, učestvovalo je na radionicama na temu „ODBRAMBENI (IMUNOLOŠKI) SISTEM, ZARAZNE BOLESTI I HIV/AIDS“, realizovanim 03.02.2020.godine.

Aktivnim učešćem na radionicama učenici/ce su unapredili znanja o funkcionisanju imunološkog sistema ljudskog organizma, nastanku i širenju zaraznih bolesti, kao i da proširili osnovna znanja o HIV-u i AIDS-u. Cilj sticanja ovih znanja je da osposobi učesnike da prepoznaju ponašanja koja vode pojedinca u rizik, kao i da razviju vještine i adekvatne stavove na kojima se zasniva ponašanje koje umanjuje rizik od nastanka zaraznih bolesti, a posebno HIV-a (što je specifican zadatak, jer ponašanja koja su u vezi sa HIV infekcijom spadaju u sferu najintimnijih).

Osim upoznavanja učenika/ca sa načinima prenošenja HIV-a, ponudili smo im i dodatne informacije (upoznali smo ih sa načinom na koji se sprovodi dobrovljno povjerljivo testiranje na HIV, u slučaju da neko sumnja na mogucu infekciju).Kroz igre uloga o odnosima pojedinaca i društva prema HIV pozitivnim i oboljelim od AIDS-a učenici su identifikovati situacije u kojima su ugrožena osnovna ljudska prava i na taj način razvili senzibilitet za nediskriminatorski odnos i tolerantnost prema osobama koje žive sa HIV–om.Kroz radionice, učenici su stekli povećana znanja i vještine u načinu odbacivanja diskriminacije i saznali više o svojim pravima.