O nama

 

NVO “SISTEM” osnovana je 2019. godine sa sjedištem u Podgorici.
U dosasašnjem radu organizacija je realizovala niz projekata iz oblasti obrazovanja djece i mladih, talentovanih učenika i učenika sa posebnim potrebama, prevencije zloupotrebe droga, prevencije bolesti zavisnosti i HIV-u / AIDS-u, unapredjivanja prava, zastite i promocije ljudskih i manjinskih prava, zaštite životne sredine, zdravih stilova života