Kuća solidarnosti

Projekat pod nazivom „Kuća solidarnosti“ koji realizuje NVO Sistem sa partnerskom organizacijom NVU „Građanski aktivizam“ osmišljen je sa ciljem podrške starim licima za jednostavniji život u zajednici. Unapređenje socijalne zaštite starih lica i poboljšanje kvaliteta njihovog života kroz organizovanje inovativnih usluga odnosno psihološko-savjetodavnih terapijskih usluga. Kroz ovaj Projekat unapređujemo integrativni pristup i podsticanje inkluzije, povećanje kvaliteta života starih lica. Unapređenje socijalne zaštite sa integrisanim uslugama koje se odnose na pružanje psihološko-savjetodavnih terapija za stara lica, obuke za korišćenje elektronskih usluga (Ezdravlje), kao i upućivanje određenog broja starih lica na zdravstvene terapije-banjsko liječenje (Igalo, Meljine).

Veliki broj građana, koji su uključeni u zajednicu i koji borave u svojim domovima zajedno sa svojim porodicama veoma često ostaju bez razumijevanja za svoje potrebe i strahove ne samo od društva uopšte već veoma često i od svojih najbližih. Svjedoci smo da se I u Crnoj Gori u poslednjih nekoliko godina intezivirao ritam života radne populacije, te da se zbog opterećenosti obavezama sve više zapostavljaju najstariji članovi porodice. Zbog takvog trenda, stari vremenom uviđaju da postaju teret i svoj problem uglavnom dijele između sebe, jer je najizraženija generacijska solidarnost i prihvatanje. Imajući u vidu da je evidentan problem nedovoljnog rada psihologa sa starim licima u zdravstvenom sistemu CG, Projekat smo osmislili u cilju omogućavanja psihološko-savjetodavne pomoći kroz terapijsko djelovanje kako bi ciljnoj grupi pomogli u dijelu prihvatanja stanja starenja, straha od samoće I smrti, boli i nerazumijevanja okoline.
Sve ovo je posljedica promjena u starosti i u zajednici je sve izraženija potreba za uvođenjem integrisanih socijalnih usluga.

Na osnovu istraživanja Ministarstva rada i socijalnog staranja očigledno je da crnogorsko društvo stari. „Povećan broj starijih osoba u Crnoj Gori uvećava potrebu da se odgovori na specifične izazove u poštovanju njihovih ljudskih prava“. Stariji mogu biti posebno osjetljivi kada je u pitanju siromaštvo, lošije zdravstveno stanje, invaliditet, zanemarivanje, što svakako može rezultirati nekim oblikom nasilja koje se najčešće dešava u porodici.

Stoga fokus usmjeravamo ka tome da se starija lica suprostave pritisku i da ukoliko prepoznaju bilo kakav vid nasilja nad starijim licima, ili su sami žrtve nasilja, budu slobodni da nam se obrate kako bismo im pružili adekvatnu pomoć.

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/654333/bar-starije-osobe-upoznate-sa-pravima-koje-mogu-ostvariti-i-sa-ulogama-i-aktivnostima-psihijatara-i-psihologa

https://primorski.me/info/organizovana-edukacija-za-starija-lica-o-servisima-podrske-koji-su-im-na-raspolaganju/

Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, u prostorijama NVO Sistem realizovana je kreativna radionica namijenjena podršci starijim licima i multikulturalnosti.

Uz mentorstvo i podršku Jasmine Ličine, učenice i vršnjačke edukatorke su pripremile vaskršnja jaja za starije korisnice kojima smo nakon radionica podijelili korpice sa uskršnjim jajima.

Zahvaljujemo ovim putem TV 7 koja je ispratila našu aktivnost kroz emisiju „Aktuelno“ (video uskoro na YT kanalu).

U toku projekta starija lica su edukovana o načinu korišćenja portala Ezdravlje, upućena su na specifični cilj podrške unapređenja zaštite starih lica i njihovog kvaliteta života u cilju društvene reintegracije i nediskriminacije, edukovana su o načinima ostvarivanja prava na zdravstvenu i savjetodavnu pomoć i zaštitu.
Takodje, odredjeni broj starijih lica smo uputili na besplatno banjsko liječenje.

Dvodnevni boravak u prirodi iskorišćen je za posjete Plavu i Gusinju, druženje sa vršnjacima, razmjenu mišljenja, iskustava i problema sa kojima se susreću stara lica, kao i pružanje medjusobne podrške u cilju podsticanja inkluzije i povećanja kvaliteta života i aktivnog djelovanja u okviru zajednice.

Projekat realizujemo uz podrsku Ministarstva rada i socijalnog staranja.