Na istoj smo frekvenciji

Projekat „Na istoj smo frekvenciji“ koji se realizuje sa partnerskom organizacijom „ASISTENT“ Podgorice osmišljen je sa ciljem podrške i unapređenja društvenog prihvatanja LGBT osoba, jačanju nediskriminatorskog karaktera sistema obrazovanja i eliminaciju diskriminacije u pogledu prava LGBT osoba na sopstvenu kulturu.

Obuka za nastavnike

U okviru projekta „Na istoj smo frekvenciji“ koji realizuje NVO SISTEM uz partnerstvo sa NVO ASISTENT, a uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava realizovana je obuka za nastavnike. Obukom je zvanično otvoren i drop in centar na Starom aerodromu u kojem će se edukovati srednjoškolci i podizati se svijest o značaju njegovanja različitosti, toleranciji kao i suzbijanje svakog vida nasilja. Posebna pažnja biće usmjerena na senzibilizaciji u radu sa pripadnicima LGBT populacije.

Edukativne radionice vodio je master psiholog Petar Marković i pravnik Tarik Ćatović uz koordinaciju direktorice NVO Sistem Nede Radović. Nakon završene obuke, profesori su unaprijedili znanje, empatiju i toleranciju medju različitostima i izrazili zadovoljstvo što su odabrani da budu dio projekta i najavili nastavak saradnje sa organizacijom.