Budi drug uđi u krug

Projekat „Budi drug uđi u krug“ koji realizuje NVO SISTEM sa partnerskom organizacijom NVO „DEC PČELICA“ iz Podgorice osmišljen je sa ciljem da se da podrška socijalnoj inkluziji djece RE populacije kroz edukacije o zaštiti i ostvarivanju prava RE populacije medju učenicima OŠ iz Podgorice.

Projekat je usmjeren na pružanje edukacije i servisa za RE populaciju i mlade koji će kroz kontinuiran rad sa ovom populacijom podizati nivo znanja o zdravim stilovima života, rizicima od virusa, pravima na zdravstvenu zaštitu, pravima na obrazovanje i socijalno blagostanje, kao i načinima prepoznavanja diskriminacije.

Projekat je usmjeren na realizaciju aktivnosti koje se odnose na edukaciju kako mladih tako i njihovih roditelja.

Sa druge strane projekat omogućava i pružanje usluga o besplatnom savjetovanju mladih i njihovih roditelja.PROJEKAT JE PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA