Reci mi da znam rizik da prepoznam

Projekat pod nazivom „RE-ci mi da znam, rizik da prepoznam“ realizujemo sa partnerskom organizacijom „IDENTITET“ sa ciljem da se da podrška preventivnim i aktivnostima u oblasti zaštite i edukacije najmlađih od zarazne bolesti HIV/AIDS.

Edukative radionice, tribine, info dani i kampanje koje ćemo sprovesti biće usmjerene na prevenciju HIV-AIDSA među djecom.

Projekat je usmjeren na realizaciju aktivnosti koje se odnose na edukaciju kako mladih tako i njihovih roditelja i šire javnosti o ovoj bolesti.Projekat omogućava i pružanje usluga o besplatnom savjetovanju mladih i njihovih roditelja.

PROJEKAT JE PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE