Osjeti prirodu

Projekat koji realizuje NVO „Sistem“ sa partnerskom organizacijom NVO Udruženje biologa „Cellula“ iz Podgorice pod nazivom „Osjeti prirodu“ je osmišljen sa ciljem da doprinese kvalitetu vaspitno-obrazovanog rada realizacijom niza edukativnih radionica za nastavnike i asistente u nastavi, kao i kroz direktan rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama kao i izradom mini Mediteranskog vrta u dvorištu Resursnog centra Podgorica.

PROJEKAT JE PODRŽALO MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Obuke o primjeni 3D štampača
U okviru projekta 10. i 11. marta 2021. godine, realizovane su obuke za nastavnike i asistente u nastavi o Primjeni 3D štampača u izradi nastavnih pomagala i modela. Polaznici su imali priliku da uz asistenciju dr Branka Anđića kreiraju 3D modele korišćenjem TinkerCAD platforme, da ih modeluju, pripreme za štampu i da odštampaju neke modele.

Nakon obuke o Upotrebi digitalnih alata pogodnih za primjenu u inkluzivnoj nastavi kojoj su prisustvovali nastavnici i asistenti u nastavi iz osnovnih škola „Radojica Perović“, „Dr Dragiša Ivanović“, „Božidar Vuković Podgoričanin“, iz Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ i iz JPU „Ljubica Popović“, uslijedio je niz radionica na kojima su djeca učestvovala u izradi edukativnog materijala u PowerPoint-u, edukativnih igrica na Purpose Games platformi i izradi 3D modela. Edukativni materijal je korišćen za rad sa djecom u inkluzivnoj nastavi.

Radionica pod nazivom „Pokušaj hodati u mojim cipelama“ za učenike sedmog i devetog razreda održana je u maju 2021. godine u sklopu projekta. Cilj ove radionice je razviti empatiju prema učenicima koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog gradiva, imaju određen fizički hendikep ili se na neki drugi način razlikuju od svojih vršnjaka. Realizacijom niza aktivnosti učenici su podstaknuti na razvoj sposobnosti uživljavanja u osjećanja drugih, tj. kako se stvarno osjeća osoba koja samo nešto ne može poput drugih i kako joj olašati uključivanje u svakodnevni život. Radionica je završena uz citat Nikad ne možete uistinu razumjeti osobu dok niste pokušali shvatiti stvari iz njene pozicije, sve dok se ne stavite u njenu kožu i hodate uokolo u njoj’ (roman „Ubiti pticu rugalicu“, Harper Lee). Radionicu su vodile Neda Radović iz NVO Sistem i Dragica Vukčević iz NVO Cellula.

Radionica pod nazivom “Pokušaj hodati u mojim cipelama” za učenike sedmog i devetog razreda održana je u maju 2021. godine u sklopu projekta „Osjeti prirodu“