Ljepota različitosti

Projekat „Ljepota različitosti“ je realizovao NVO „Sistem“ iz Podgorice u saradnji sa partnerskom NVO „Zlatno pero“.
Cilj projekta je promocija i očuvanje kulturno – istorijske baštine i običaja pripadnika nacionalnih manjina u Crnoj Gori, a prije svega se misli na Bošnjake, Muslimane, Rome i Egipćane, a to su učenici/e RE populacije i učenici/e muslimanske vjeroispovijesti.

U projekat je bilo uključeno oko pedest učenika/ca, koji su na kraju projekta svoja umjeća i krajnje proizvode prezentovati na bazaru, na kom su imali priliku da širu zainteresovanu javnost upoznaju sa time su tokom trajanja projekta naučili o svojoj i tuđoj kulturi i običajima.

Na radionicama učenici/e RE populacije i bošnjačko – muslimanske nacionalnosti savladali su osjećaje tolerancije, empatije i pripadnosti. Naučeni su kako da se izbore za svoja prava, da naprave razliku između arhitektonskih osobina građevina karakterističnih za ove nacionalne manjine, savladali su ebru i tezhip tehnike, kao i tehniku kaligrafije, ali i kako da naprave klasična tradicionalna jela.


Povećano je znanje i svijest učenika/ca o očuvanju i promociji svoje kulture, tradicije i običaja.