Nek sve stane dok nasilje ne prestane

U organizaciji NVO Sistem u partnerstvu sa NVO IPO Montenegro je, u hotelu “Bristol”, održana panel diskusija “Nek sve stane dok nasilje ne prestane” u okviru 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, a u susret Međunardonom danu ljudskih prava.

Zamjenica Ombudsmana Nemra Dobradžić je kazala da naziv panela šalje jasnu poruku da borba protiv nasilja nad ženama mora biti prioritet kojim se društvo mora baviti u kontinuitetu.

Načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Biljana Pejović, podsjetila je da resorno ministarstvo snažno podržava inicijativu 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i brojnim aktivnostima naglašavaju hitnost borbe protiv svih oblika nasilja i potrebu za promjenom društvenih normi koje doprinose ovoj pošasti.

U borbi protiv nasilja bitne su sve poluge društva i zakonodavna vlast i policija, i institucije prosvjete, ljudskih i manjinskih prava, prije svih Zaštitnik ljudskih prava, mediji, društvo u cjelini, kako bismo zajednički djelovali i stali mu na put, kazala je direktorica NVO Sistem Neda Radović i poručila “ljudima koji dođu u iskušenje da počine nasilje ili su ga počinili jednom ili više puta da je i njima neophodna pomoć i rehabilitacija i da za to postoje mehanizmi i da je neophodno da shvate da je njihovo razumijevanje te potrebe od velikog značaja. Žrtvama šaljemo poruku da bilo koji vid nasilja ne treba da trpe da je prijava nasilja od krucijalne važnosti i da postoje institucije i adrese koje će im pružiti pomoć i sigurnost i da ćutanje nije rješenje već samo davanje krila nasilju”.

Na panel diskusiji “Nek sve stane dok nasilje ne prestane” učestvovali su i Ana Koprivica, samostalna savjetnica u Direkciji za zaštitu od rodnozasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalnog staranja, Momčilo Šćekić, generalni sekretar IPO MONTENEGRO, Anđela Golubović, psihološkinja KCCG, Šejla Pepić, socijalna radnica ispred Romskog savjeta, i Minja Marđonović, feministkinja i književnica. Moderatorka panela bila je Tijana Perović, novinarka TV7.

Projekat podžava Ministarstvo rada i socijalnog staranja.