RECI MI DA ZNAM RIZIK DA PREPOZNAM

Projekat pod nazivom „RE-ci mi da znam, rizik da prepoznam“ realizujemo sa partnerskom organizacijom „IDENTITET“ sa ciljem da se da podrška preventivnim i aktivnostima u oblasti zaštite i edukacije najmlađih od zarazne bolesti HIV/AIDS.

Edukative radionice, tribine, info dani i kampanje koje ćemo sprovesti biće usmjerene na prevenciju HIV-AIDSA među djecom.

Projekat je usmjeren na realizaciju aktivnosti koje se odnose na edukaciju kako mladih tako i njihovih roditelja i šire javnosti o ovoj bolesti.

Projekat omogućava i pružanje usluga o besplatnom savjetovanju mladih i njihovih roditelja.

PROJEKAT JE PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE

REci mi da znam rizik da prepoznam

Sa učenicima završnih razreda OŠ”21.maj” održane edukativne radionice
Nakon realizovanih radionica učenici mogu da:

– naprave razliku između činjenica i zabluda u vezi sa HIV-om/AIDS-om;
– navedu načine prenošenja HIV-a i objasni rizična ponašanja;
– navedu načine zaštite sebe i drugih osoba od infekcije virusom;
– primjene u simuliranoj situaciji vještinu odolijevanja pritisku vršnjaka;
– analizira uzroke diskriminacije;
– ispolji razumijevanje za probleme ljudi koji žive sa HIV-om/AIDS-om;

-koristi ispravne/nediskriminativne termine i izraze kada govori o ovoj temi; – navede kako i gdje može da se provjeri zdravstveni status u vezi sa HIV infekcijom.

Edukativne radionice su vodile psihološkinja Rada Mušović, profesorica Slavica Matanović, dok je učenike sa projektom upoznala koordinatorka Neda Radović

U OŠ “21.maj” 02.03.2022. godine održane su 3 radionice sa učenicima završnih razreda.

Za učenike OŠ “21.maj” održana edukacija na temu zdravih stilova života i diskriminacija RE populacije.
Edukaciju realizovale Slavica Matanović i psihološkinja Rada Mušović, 09.03.2022. godine

Održana edukacija o zdravim stilovima života u okviru projekta “Reci mi da znam rizik da prepoznam”

U okviru projekta “Reci mi da znam rizik da prepoznam” u školi “Božidar Vuković Podgoričanin” su realizovane interaktivne radionice o HIV/AIDS-u.

Cilj radionica je da se sticanjem znanja učenici osposobe da prepoznaju ponašanja koja vode pojedinca u rizik od infekcije HIV-om, kao i da razviju vještine i adekvatne stavove na kojima se zasniva ponašanje koje umanjuje rizik od nastanka zaraznih bolesti, a posebno SIDE/AIDS-a. Kroz priče o odnosima prema HIV pozitivnim i oboljelim od side učenici su senzibilisani za nediskriminatorski odnos i tolerantnost prema osobama koje žive sa HIV-om. Upoznati sa značajem ranog otkrivanja virusa, postupkom dobrovoljnog, povjerljivog savjetovanja i testiranja i da se testiranje može obaviti anonimno u Institutu za javno zdravlje u Podgorici.
U planu je da kroz radionice prođe 100 učenika osmog i devetog razreda škole “Božidar Vuković Podgoričanin”.
Projekat je podžalo Ministarstva zdravlja Konkursom “Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori u 2021.godini”, a realizuje ga NVO SISTEM u partnerstvu sa NVO IDENTITET.

Reci mi da znam rizik da prepoznam 14.04.2022.

Radionica u okviru projekta “Reci mi da znam rizik da prepoznam” načini prenošenja HIV/AIDS-a sa posebnim akcentom na ZLOUPOTREBU DROGA.
Radionica realizovana u OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” 15.04.2022. godine sa učenicima završnih razreda.

Radionica o HIV/AIDS-u u okviru projekta “Reci mi da znam rizik da prepoznam” održana dana 21.04.2022. godine u skoli “Božidar Vuković Podgoričanin”